ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1039760338
รหัส Smis 8 หลัก :  39012013
รหัส Obec 6 หลัก :  760338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Sriboonrungwittayakarn School
ที่อยู่ :  เลขที่ 200 หมู่ที่   13   บ้านสันติสุข
ตำบล :  เมืองใหม่
อำเภอ :  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :  39180
โทรศัพท์ :  042354079
โทรสาร :  042354079
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  พ.ศ. 2518
อีเมล์ :  school@srw.ac.th
เว็บไซต์ :  http://http://www.srw.ac.th
Facebook :  https://web.facebook.com/sriboonruangwittayakarn19
กลุ่มโรงเรียน :  สหวิทยาเขตบัวบาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  โนนสูงเปลือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     135 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     – กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13:02:35 น.)