TO BE NUMBER ONE RUN FOR LIFE

TO BE NUMBER ONE กิจกรรมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมเดินวิ่งRUN FOR LIFE ที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู งานนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมีประชาชนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี