วันอำลาสถาบัน ดาวเรืองช่อที่ 46

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมพิธีอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562