คนเก่งศรีบุญเรืองวิทยาคาร

เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 🏆🥇#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ ณ จังหวัดอุดรธานี. ดังนี้…

🏆 น.ส.อินทิรา เพ็งกระโจม นร.ชั้น ม.5/6 นักกีฬาวูซู รุ่น52 กก. #ได้รับรางวัลเหรียญทอง 👍

🏆 น.ส.ขวัญชนก ดงพงษ์ นร.ชั้นม.5/2 นักกีฬาวูซู รุ่น48 กก. #ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ✌️