ประมวลภาพพิธีทบทวบคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2562

กิจกรรมโรงเรียน

ประมวลภาพพิธีทบทวบคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร