6 กุมภาพันธ์ 2023

รายชื่อตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในรายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับภาค จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2565 ทั้งหมด 50 รายการสามารถเข้าตรวจสอบได้ตามลิงค์นี้ >> สรุปรายการแข่งขันระดับภาค