6 กุมภาพันธ์ 2023

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมประชุมครูประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมดาวเรือง