6 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ปฏิบัติหน้าที่ตรวจข้อสอบธรรมศึกษาและอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในงานประชุมพระสังฆาธิการ และตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี เขตปกครองสงฆ์ธรรมยุต(ธ) ภาค 8 ประจำการศึกษา 2565 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส(ธ) พระอารามหลวง ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู