6 กุมภาพันธ์ 2023

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เป็นการประชุมขอความเห็นชอบ ในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และการย้ายข้าราชการครูประจำปีการศึกษา 2566