6 กุมภาพันธ์ 2023

การแก้ 0 ร มส

การแก้ 0 ร มส ครั้งที่ 2 นักเรียนพบครู เรามีนัดกันที่โดมฟ้าขาว ตามวันเวลา ตรวจสอบผลการเรียน o ร มส ได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ครูที่ปรึกษา