6 กุมภาพันธ์ 2023

ติดต่อโรงเรียน

แผ่นที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เลขที่ 200 หมู่ 13 ต.เมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
โทรศัพท์ 042-354079
E-mail : school@srw.ac.th