ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

กิจกรรมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. New Normal ในวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รับเฉพาะผู้จองล่วงหน้าเท่านั้น