ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ตามโครงการเพื่องป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาจราจร

กิจกรรมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมตามโครงการ ผู้ปกครอง เยาวชนสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายจราจรและการแข่งรถในทาง โดย สภ.ศรีบุญเรือง