กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์

วันนี้ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โดยตัวแทนนักเรียน จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และเทศบาลตำบลโนนสงเปลือย ร่วมกิจกรรม ปลู้ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ณ เขื่อนบั้งไฟแสน