หล่อเทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมโรงเรียน

ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคคลากร พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในสัปดาห์วันเข้าพรรษา ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร