กำหนดเวลการเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายปรับพื้นฐาน 5 ห้องชีวิต ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2557

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3, ม.6 วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 นำโดยท่านผู้อำนวยการ เล็ก ขมิ้นเขียว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

กีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักเรียน ปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556

นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้แล้วนะครับที่ http://202.143.166.202/semester2556_2/ หรือ คลิกที่เมนูตรวจสอบผลการเรียนทางด้านขวามือได้เลยครับ ในเบื้องต้นตรวจได้ เฉพาะผลการเรียน ส่วนการ พิมพ์ใบคำรองหรือรายงาน ยังมี Error…

100 อันดับ โรงเรียนที่สอบติด โควตา มข มากที่ สุด

100 อันดับ โรงเรียนที่สอบติด โควตา มข มากที่สุด โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ติดอันดับ 1 ใน…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน