ลงทะเบียนเรียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลงทะเบียนเรียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป คลิกตรวจสอบรายชื่อตนเอง ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม และลงทะเบียนเรียนชุมนุม คลิกที่นี่

ศ.ร.ว. คว้า เหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับเอเชีย

นักเรียนไทย 19 คน จาก 8 โรงเรียน 7 จังหวัด ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.คัดเลือกไปร่วมประกวดผลงานในงาน อาเซี่ยน ยัง อินเวนเตอร์ เอ็กซ์ซีบีชั่น หรือ AYIE 2014 ที่ประเทศมาเลเซีย เดินทางกลับถึงไทยแล้ว หลังชนะเลิศได้รางวัล 3 เหรียญทองกับอีก 5 เหรียญเงิน จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 9 ประเทศ ผลงานชนะเลิศ 3 เหรียญทองได้แก่ บล็อกปูพื้นช่วยโลก จากโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา จ.ลำปาง, รถยกกระถางดอกไม้…

กำหนดเวลการเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายปรับพื้นฐาน 5 ห้องชีวิต ม.4 ปีการศึกษา 2557

 

กำหนดเวลการเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายปรับพื้นฐาน 5 ห้องชีวิต ม.1 ปีการศึกษา 2557

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3, ม.6 วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 นำโดยท่านผู้อำนวยการ เล็ก ขมิ้นเขียว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประหน้าข้อสอบ (สอบกลางภาค 2/2557)

ประหน้าข้อสอบ (สอบกลางภาค 2/2557)

ตามนโยบายของผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการสร้างประหน้าข้อสอบให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เพื่อการแจ้งตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่คลอบคลุมการประเมินทุกตัวในแต่ละรายวิชา ทางกลุ่มบริหารวิชาการจึงได้สร้างประหน้าข้อสอบฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนและนำใปใช้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งโรงเรียน Donwlaod ที่นี่ ==>  ประหน้าข้อสอบmidterm update

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ปิดเีัรียน 23-25 พ.ค. 57

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 9/2557 เรื่องให้สถานศึกษาหยุดทำการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประกาศให้นักเรียนทุกระดับชั้น ทราบอย่างเป็นทางการ ปิดเรียน ในวันที่…

ประกาศรับสมัครครู (ภาษาจีน) และเจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน อัตราละ 1 ตำแหน่ง

ด้วยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)…

คำสั่ง แต่งตั้งครูเวรประจำวันในวันราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

คำสั่ง แต่งตั้งครูเวรประจำวันในวันราชการ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ Download ที่นี่! >>>  คำสั่งเวรประจำวันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ข่าวสำหรับครู

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปี 2555 – 2556

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปี 2555 – 2556

ทางงานวัดผล ฯ และงาน ICT ได้นำข้อมูลสารสนเทศ ปี 2555 – 2556 มาไว้ให้คณะคุรครูได้ศึกษาและตรวสอบข้อมูลพร้อมกัน สามารถคลิกดูข้อมูลได่ที่ เมนู ข้อมูลสารสนเทศ หรือที่ ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน School Information Program  ชุดสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 School…

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556

นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้แล้วนะครับที่ http://202.143.166.202/semester2556_2/ หรือ คลิกที่เมนูตรวจสอบผลการเรียนทางด้านขวามือได้เลยครับ ในเบื้องต้นตรวจได้ เฉพาะผลการเรียน ส่วนการ พิมพ์ใบคำรองหรือรายงาน ยังมี Error…

100 อันดับ โรงเรียนที่สอบติด โควตา มข มากที่ สุด

100 อันดับ โรงเรียนที่สอบติด โควตา มข มากที่สุด โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ติดอันดับ 1 ใน…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน