ประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

20 พฤษภาคม 2566

ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน ที่เข้ํารับการอบรมและทำใบขับขี่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลาภู ในวันที่25 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2566 ที่ Link : Link

16 พฤษภาคม 2566

รับสมัครเข้าร่วมการอบรมและทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คุณสมบัติ 1. เป็นนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ในปีการศึกษา 2566 2. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันรับสมัคร สมัครได้ ที่ Link : Link

12 พฤษภาคม 2566

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 ที่ Link : Link

4 เมษายน 2566

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2566-2570 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ี่ Link

29 มีนาคม 2566

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียนตรวจสอบห้องเรียนเพื่อใช้ในการมอบตัวการเป็นนักเรียน ตามประกาศนี้ (อนึ่ง นักเรียนทุกคน ตรวจสอบในระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวหรือดูผลสอบที่ รร.ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ี่ Link

24 มีนาคม 2566

ประกาศประมูลผู้ผลิตน้ำดื่มตราโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ี่ Link

11 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (ศรว. เดิม) ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ที่ี่ Link

21 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2566 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ติดตามรายชื่อได้ที่ Link

2 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมประชุมครูประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมดาวเรือง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิเช่น อวยพรครูและบุคลากรที่มีวันเกิดในรอบเดือน , แนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียน , งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานต่างๆ และ คืนสู่เหย้า 49 ปี ศรว

17 มกราคม 2566

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ google drive

16 มกราคม 2566

วันที่ 16 มกราคม 2565 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" กิจกรรมวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติม link google drive

14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ วันที่ 15 และ 18 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง google drive

14 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ คุณครูรัชนี ศิริจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คุณครูนรารัตน์ บรรเลง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คุณครูวิชุดา ทุมดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ คุณครูนนทชัย เประนาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าสู่รั้วฟ้า-ขาวด้วยความยินดียิ่งครับ

11 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ขอแสดงความยินดีกับ นางรัชฏาภรณ์ กอโพธิ์ศรี คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอขอบพระคุณคุณครู ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ให้กับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และเพื่อลูกๆ ชาวฟ้า-ขาว เสมอมา "ไม่อยากจะจากแม้ซักนิด ได้แต่ฝากคิดเมื่อจากมา ขอปรารถนารักศรีบุญเรือง" รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

8 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขอแสดงความยินดีกับ นายธานินทร์ วงษ์สีหา คุณครูแนะแนว เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอขอบพระคุณคุณครู ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ให้กับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และเพื่อลูกๆ ชาวฟ้า-ขาว เสมอมา "ไม่อยากจะจากแม้ซักนิด ได้แต่ฝากคิดเมื่อจากมา ขอปรารถนารักศรีบุญเรือง" รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

8 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยินดีต้อนรับคุณครูประจักษ์ ยอดเมิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าสู่รั้วฟ้า-ขาวด้วยความยินดียิ่ง

5 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ได้รับความร่วมจากทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู ในการร่วมประชุมผู้ปกครองประจำปีนี้ให้เป็นไปได้ด้วยดี รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

3 พฤศจิกายน 2565

วีดิทัศน์ "หนี ซ่อน สู้" วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์กราดยิง (Active Shooter) โดย ตำรวจภูธรภาค 4

1 พฤศจิกายน 2565

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแนะแนวและคัดเลือกนักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนใน สพม.เลย-หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมดาวเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

31 ตุลาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเอมมิกา จันทะดวง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนปากชมวิทยา จ.เลย ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอขอบพระคุณคุณครู ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ให้กับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และเพื่อลูกๆ ชาวฟ้า-ขาว เสมอมา "ไม่อยากจะจากแม้ซักนิด ได้แต่ฝากคิดเมื่อจากมา ขอปรารถนารักศรีบุญเรือง" รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

28 ตุลาคม 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ดาวเรืองเกมส์ ครั้งที่ 47" วันที่ 3 (วันสุดท้าย) ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

27 ตุลาคม 2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ดาวเรืองเกมส์ ครั้งที่ 47" วันที่ 2 ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

26 ตุลาคม 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ดาวเรืองเกมส์ ครั้งที่ 47" วันที่ 1 ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

25 ตุลาคม 2565

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง โดย พ.ต.ท.สุภี พลดงนอก รอง ผกก.ป.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมจัดกิจกรรม หนี ซ่อน สู้ ให้ตัวแทนนักเรียน ในการฝึกเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีคนร้ายก่อเหตุ

21 ตุลาคม 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม CANVA ให้คุณครูและบุคลากรทุกท่าน โดยมีนายกฤตภาส ดวงไพรชุม และ นายณัฐพงศ์ บุญเหลือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นวิทยากร ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565

18 ตุลาคม 2565

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เรื่อง เรื่อง ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565link หรือ google drive

17 ตุลาคม 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม CANVA" วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมดาวเรือง ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

3 ตุลาคม 2565

เรื่อง ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 ตุลาคม และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 link หรือ google drive

3 ตุลาคม 2565

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประจำปี 2565-2570 อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง link หรือ google drive

26 กันยายน 2565

26 กันยายน 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้มีจัดกิจกรรมมุทิตา คารวะ กตเวทิตา แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูโชต ชูมณี ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ขอขอบพระคุณคุณทุกท่าน ตลอดระยะเวลา 39 ปี ที่คุณครูโชติได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อลูกๆชาวฟ้าขาว ขอให้คุณครูโชติ มีแต่ความสุขกับชีวิตหลังเกษียณอายุ "ไม่อยากจะจากแม้ซักนิด ได้แต่ฝากคิดเมื่อจากมา ขอปรารถนารักศรีบุญเรือง" รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

24 กันยายน 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารขอแสดงความยินดีกับ นายวชิรวิทย์ ธาตุธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 (ตัวจริง) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 กันยายน 2565

หนังสือที่ระลึกออนไลน์ในรูปแบบ Ebook ในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูโชติ ชูมณี สามารถเข้ารับชมได้ที่ link ต่อไปนี้ในแบบ E-book และ PDF

22 กันยายน 2565

22 กันยายน 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จำนวน 26 ท่าน ณ หอประชุมดาวเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

21 กันยายน 2565

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยินต้อนรับ คุณครูสุพรรณี นาคญวน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เข้าสู่รั้วฟ้า-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง

20 กันยายน 2565

20 กันยายน 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้มีจัดการลงนามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมดาวเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

19 กันยายน 2565

60 ปี ที่พากเพียร สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิคุณครูโชติ ชูมณี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอเชิญร่วมงานงานเกษียณประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมดาวเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

15 กันยายน 2565

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565-2570 อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง link หรือ google drive

14 กันยายน 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารร่วมกับธนาคารออมสิน ได้จัดพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล สนับสนุนโดย ธนาคารออมสิน ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

10 กันยายน 2565

ประกาศผลการแข่งขันออกแบบเสื้อการแข่งขันกีฬาภายใน "ดาวเรืองเกมส์ครั้งที่46" ผู้ชนะได้แก่ผลงานของ "เด็กชายภาณุวัฒน์ แพงโสภา" คะแนนโหวต 969 คะแนน (นับ ณ เวลา 0.01 น วันที่ 10 กันยายน 2565) ผลงานของผู้ชนะ จะถูกนำไปผลิตเป็นเสื้อกีฬาสี "ดาวเรืองเกมส์" ครั้งที่ 46 ต่อไป

30 สิงหาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ภายในงานประกอบไปด้วยหลากหลายกิจกรรม เช่น การออกร้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , ฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ , การประกวดชุด recycle/reuse , การประกวดโฟร์คซอง , การแข่งขัน E-Sport : ROV รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

26 สิงหาคม 2565

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตจากสภากาชาด ณ โดมฟ้า ขาว มีนักเรียน ครู และผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมกันบริจาคโลหิตกันอย่างล้นหลาม

25 สิงหาคม 2565

9 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นี้ มาเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กันเยอะ ๆ น่ะ!

9 สิงหาคม 2565

9 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรือง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

9 สิงหาคม 2565

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ โดยจะมีการงดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2565 อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง link

9 สิงหาคม 2565

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง link

9 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ จันทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอขอบพระคุณคุณครู ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ให้กับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และเพื่อลูกๆชาวฟ้า-ขาว รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

27 กรกฏาคม 2565

สภานักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวฟ้าขาว ร่วมเปิดบัญชีธนาคารออมสิน เพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ธนาคารโรงเรียนรูปแบบใหม่ ออนไลน์ทุกบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50 ต่อปี(ชั้น ม.ปลาย) และ ดอกเบี้ย 0.25 ต่อปี (ชั้น ม.ต้น)

27 กรกฏาคม 2565

ประกาศ ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565 นี้ โดยสมัครได้ทาง link

27 กรกฏาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ประมวลภาพกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในงานมีการออกบูทขายขนมไทย การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีไทย และการประกวดส้มตำลีลาของครูผู้สอน ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

27 กรกฏาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 10 ณ และร่วมลงนามถวายพระพร ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

25 กรกฏาคม 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบความรู้ทางภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรตอบกลับผ่านอีเมลเมื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตรได้จำนวน 1,500 ฉบับ/วัน กดลิงก์เพื่อทำแบบทดสอบ link

22 กรกฏาคม 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ยินดีต้อนรับ นางสาวจิราพร ไพรเขต ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เข้าสู่รั้วฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่งครับ รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

22 กรกฏาคม 2565

กิจกรรมดี ๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคมของ สภานักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญในช่วงพรรษา ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารจัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญทุกๆวันศุกร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำบุญ สร้างกุศล ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ตนเอง..

22 กรกฏาคม 2565

ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารจัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์ตลอดพรรษาร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ใต้ถุนอาคาร 5 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

21 กรกฏาคม 2565

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ นางสาวจิราพร ไพรเขต เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่ง

12 กรกฏาคม 2565

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จัดกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา" ที่วัดสว่างอารมณ์, วัดป่าโชติการาม และ วัดป่าอนุตตโร รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

12 กรกฏาคม 2565

กิจกรรมดีๆในช่วงเดือนกรกฎาคม สภานักเรียนร่วมกับโรงเรียนและวัดจัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมยังมีการปลูกป่าเพื่อทดแทนธรรมชาติที่วัดป่าอนุตตโร คณะบริหารคณะครูร่วมทำกิจกรรม

12 กรกฏาคม 2565

เปิดรับสมัครแล้วกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รับสมัคร 12-19 ก.ค. 65 สมัครเข้าร่วมผ่านครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ หรือ แกนผ่าน QR CODEในรูป หรือทาง link

8 กรกฏาคม 2565

เปิดรับสมัครแล้ว "กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย" ระหว่างวันที่ 11 - 27 กรกฎาคม 2565 นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้กับครูประจำวิชาภาษาไทยทุกท่าน หรือ กูเกิลฟอร์มที่แนบมาพร้อมเกณฑ์การแข่งขัน (สแกนผ่าน QR CODEในรูป)

5 กรกฏาคม 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้มีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน "ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รักษามาตรฐานระดับยอดเพชร ปีที่ 6" ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

2 กรกฏาคม 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้รับนักเรียนเข้าทดสอบสมรรถภาพการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.28 หน่วยฝึก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประจำปี 2565

1 กรกฏาคม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัท King Power ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน ในโครงการ "ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย" ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

1 กรกฏาคม 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำ TO BE NUMBER ONE FREEDOM รุ่นที่ 11" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแกนนำรุ่นใหม่ให้กับชมรม อ่านและรับชมรูปเพิ่มเติมได้ทาง website Obec link

1 กรกฏาคม 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

30 มิถุนายน 2565

1 กรกฏาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยจะมีการนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูป ฯ และมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ

24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ปราศจากกัญชาและกัญชง ตั้งเป้าเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด

24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารขอเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนสวมใส่ผ้าไทยตามพระราชดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

24 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้ากิจกรรมสัปดาห์วันสุทรภู่ ณ ใต้ถุนอาคารเรืองปัจมา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

23 มิถุนายน 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ยินดีต้อนรับ นายสุกฤษ อะวันนา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เข้าสู่รั้วฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่งครับ รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

23 มิถุนายน 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้ร่วมรณรงค์การงดใช้ยาเสพติด เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

22 มิถุนายน 2565

ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีคือวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมกับ ชมรม To be Number One ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่ออนคตที่สดใจของเด็กและเยาวชนไทย

22 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ นายสุกฤษ อะวันนา เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่ง

16 มิถุนายน 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้จัดพิธีไหว้ครู และพิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

15 มิถุนายน 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน และขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 234,562 บาท เป็นการทำบุญเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาไทย

14 มิถุนายน พ.ศ.2565

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านาง ฯ พระบรมราชนชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

1 มิถุนายน พ.ศ.2565

ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคทุนการศึกษาได้ที่
ชื่อบัญชี : เงินบริจาคโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ธนาคาร : ออมสิน
เลขบัญชี : 053-120-127-369
*เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*

25 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนคนใหม่ นายกิตติพงษ์ ปาณะศรี

6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประกาศตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 /2565 ที่ https://bit.ly/3ynmEu4

เว็บไซต์อื่นๆ

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10

 

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19

200 หมู่ที่ 13 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ : 042354079 | โทรสาร : 042354079